ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตา


11 มิถุนายน 2562 209
ย่าให้มะเร็งร้ายพรากคุณไปจากครอบครัว รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้
---เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ออกให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจมะเร็งเต้านมให้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม และตรวจวัดสายตาแก่ประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ในโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาแก่ประชาชน ปี 2562 ออกให้บริการ #แขวงเม็งรายและแขวงกาวิละ
▶️เช้า : 08.00- 11.00 น. วัดช่างฆ้องและสวนสุขภาพบ้านเด่น
▶️บ่าย:13.00-16.00 น.วัดหมื่นตูมและใต้ถุนอาคาร บ้านพักข้าราชการทหารค่ายกาวิละ
✔สามารถติดตามการออกบริการได้ทางเพจ❌เทศบาลนครเชียงใหม่หรือโทรสอบถาม 053 -259410ในวันเวลาราชการ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่