ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบแพมเพิส แผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนวัดหัวฝาย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบแพมเพิส แผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนวัดหัวฝาย
14 สิงหาคม 2563
11
รับรางวัลนายกเทศมนตรีดีเด่น ด้านจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี เข้ารับมอบโล่
14 สิงหาคม 2563
8

ข่าวกิจกรรม

1 of 25
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่