ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ครั้งที่ 3/2563 อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ครั้งที่ 3/2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
39
ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
29

ข่าวกิจกรรม

1 of 13
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่